EKSPERTYZA TECHNICZNA

Ekspertyzy techniczne przeprowadzane przez inżynierów ProfiMedical to przede wszystkim rzetelne określenie kondycji urządzenia poprzez:

  • ocenę stanu technicznego konsoli, głowic oraz peryferiów
  • określenie ich stanu wizualnego
  • ocenę poprawności ich działania
  • wykonanie pomiarów bezpieczeństwa

Konieczność przeprowadzenia rzetelnej ekspertyzy technicznej pojawia się m.in. w następujących sytuacjach:

  • odsprzedaż aparatu
  • rozliczenie kosztów amortyzacji
  • orzeczenie kosztów naprawy uszkodzonego aparatu
  • oszacowanie wartości aparatu lub powstałej w nim szkody na potrzeby ubezpieczyciela
  • utylizacja aparatu

maszyna-serwis