PRZEGLĄD TECHNICZNY

Czym charakteryzuje się nasz przegląd techniczny:

  • Zgodny z normami PN-EN 60601-1, PN-EN 62353.
  • Ocena wizualna obudów, izolacji przewodów, izolacji obudów głowic.
  • Kontrola elementów zabezpieczających, gniazd, wtyków.
  • Pomiary bezpieczeństwa elektrycznego (rezystancja przewodu ochronnego i jego styku, rezystancja izolacji, prądy upływu aparatu i głowic).
  • Testy funkcjonalne i diagnostyczne.
  • Procedury kalibracyjne.
  • Czyszczenie filtrów powietrza, konserwacja złącz modułów aparatu.
ph01940xxx

Warto wspomnieć:

Poza certyfikowanymi szkoleniami serwisowymi aparatury medycznej firm PHILIPS, GE, SIEMENS, SonoScape, Konica Minolta oraz SONY medical, nasi inżynierowie posiadają świadectwa kwalifikacji SEP, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach dozoru i eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciach nie wyższych i powyżej 1kV.
Mierniki, którymi posługują się nasi inżynierowie posiadają wymagane świadectwa wzorcowania wydane przez Anmar Polska Sp. z o.o., laboratorium wzorcujące akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.